wróżba

Rozpocząć coś pod dobrą (złą) wróżbą «rozpocząć coś pomyślnie, szczęśliwie (nieszczęśliwie, niepomyślnie)»

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • wróżba — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. wróżbabie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przepowiadanie przyszłości, wróżenie; także to, co zostało wywróżone; przepowiednia : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wierzyć we wróżby. Wróżba się …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wróżba — ż IV, CMs. wróżbabie; lm D. wróżb 1. «wróżenie, wygłaszanie przepowiedni na podstawie układu kart, linii dłoni itp.; przepowiednia» Wróżba wypadła pomyślnie. Wróżby się nie spełniły. Wierzyć we wróżby. 2. «fakt, zjawisko uznawane za zapowiedź… …   Słownik języka polskiego

  • dobry — 1. iron. Dobry wujek, wujaszek «osoba pobłażliwa, życzliwa, niestawiająca innym wysokich wymagań»: (...) każdy jechał w teren jak dobry wujaszek i coś tam dawał poza resortem pracy i płacy, bez żadnego planu, a że przez to system płac się… …   Słownik frazeologiczny

  • rozpocząć — coś od pieca zob. I piec 4. Rozpocząć coś pod dobrą (złą) wróżbą zob. wróżba. Rozpocząć nowe życie, życie od nowa, na nowo zob. życie 19 …   Słownik frazeologiczny

  • rozpoczynać — Rozpocząć coś od pieca zob. I piec 4. Rozpocząć coś pod dobrą (złą) wróżbą zob. wróżba. Rozpocząć nowe życie, życie od nowa, na nowo zob. życie 19 …   Słownik frazeologiczny

  • zły — 1. Mieć, wziąć, brać, poczytać, poczytywać coś komuś za złe «przypisać komuś złe intencje, negatywnie ocenić czyjąś decyzję lub postawę»: Młody, atrakcyjny. Trudno mieć mu za złe, że nie chciał do końca życia być wdowcem. Viva 5/2000. (...)… …   Słownik frazeologiczny

  • auspicje — blp, D. auspicjecjów «w starożytnym Rzymie: wróżenie, zwłaszcza z lotu ptaków; wróżba» ◊ Pod dobrymi, złymi auspicjami «pod dobrą, złą wróżbą» ◊ Pod czyimiś auspicjami «pod czyjąś opieką, kierownictwem, zwierzchnictwem, wpływem» ‹z łac.› …   Słownik języka polskiego

  • Выдача головою — предоставление виновного в полное распоряжение того лица, кому он выдается и относительно которого он совершил какое либо преступление. То лицо, кому кто либо выдан головою, могло выданного лишить жизни (головы), обратить его в рабство и проч.… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • auspicje — 1. książk. Pod czyimiś auspicjami «pod czyjąś opieką, pod czyimś kierownictwem»: Przedstawione posłanie ideowe znalazło wyraz w dalszych dokumentach opracowanych pod auspicjami ONZ. S. Kozłowski, Ekorozwój. 2. książk. Pod dobrymi (złymi)… …   Słownik frazeologiczny

  • dobry — dobrybrzy, lepszy 1. «życzliwy, skłonny do pomagania; łagodny, serdeczny, przyjazny» Dobre serce. Dobry uśmiech. Dobrzy ludzie. ∆ Bądź tak dobry «zwrot grzecznościowy poprzedzający prośbę o coś» ◊ Dać, powiedzieć komuś dobre słowo «przemówić do… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.